De vacature is succesvol toegevoegd als favoriet. Bekijk de favorieten via het menu.

Wat is het Christendom?

22 april 2024 door Stijn van Wingerden

Een handenpalm omhoog biddend en aanbiddend tot het kruis, eucharistische therapie zegent God die helpt, hoop en geloof, christelijk religieconcept tegen een achtergrond van zonsondergang.

Het christendom is een van de grootste en oudste wereldreligies, met een diepe en complexe geschiedenis die duizenden jaren teruggaat. In deze blog zullen we de kernvraag “Wat is het christendom?” onderzoeken.

Het ontstaan van het Christendom:

Het christendom begon ongeveer 2000 jaar geleden in het oude Israël, kort na de tijd van Jezus. Jezus, een joodse leraar, predikte over Gods koninkrijk van liefde en rechtvaardigheid. Zijn boodschap trok veel volgelingen aan, die hem beschouwden als de Messias, een verlosser die een nieuw begin zou brengen.

Na Jezus’ dood en opstanding ontstond het christendom als een beweging binnen het jodendom. De volgelingen van Jezus kwamen samen om zijn leer te volgen en te verspreiden. Later, toen steeds meer niet-joden zich tot het geloof bekeerden, ontstond er een scheiding tussen het jodendom en het christendom.

Prominente figuren zoals Petrus en Paulus speelden een belangrijke rol bij de verspreiding van het christendom en de vorming van de vroege kerk. In de loop der tijd werden de verhalen over Jezus en de brieven van zijn volgelingen samengevoegd tot wat nu bekend staat als het Nieuwe Testament, toegevoegd aan het Oude Testament om de bijbel te vormen.

Het christendom groeide snel en werd uiteindelijk erkend als de officiële staatsgodsdienst van het Romeinse rijk in de 4e eeuw. Door de eeuwen heen ontstonden er verschillende stromingen binnen het christendom, waaronder de oosterse en westerse takken, en later de protestantse reformatie.

Vandaag de dag zijn er wereldwijd ongeveer 2 miljard christenen, verdeeld over diverse denominaties zoals katholieken, orthodoxen en protestanten. Deze diversiteit binnen het christendom weerspiegelt de complexe geschiedenis en de verschillende interpretaties van het geloof.

Wie is Jezus?

Jezus wordt beschouwd als de Zoon van God, vol van goddelijkheid in menselijke gedaante. Zijn miraculeuze geboorte en wonderen illustreren zijn goddelijke aard. Hij is niet slechts een profeet, maar het Woord zelf dat vlees is geworden, waarmee God zichtbaar wordt op aarde. In Jezus vervult God zijn verlangen dat alle mensen deel uitmaken van zijn familie, waarbij hij zelfs het kwaad op zich neemt en een nieuw begin mogelijk maakt, zoals bewezen wordt door Jezus’ opstanding na zijn dood. Zijn aanwezigheid en inspiratie blijven voortduren voor zijn volgelingen, ook nadat hij naar de hemel is gegaan.

Wie is God?

God wordt beschouwd als het mysterie en de essentie van het leven, de oorsprong en het doel van alles wat bestaat, de diepste realiteit. Mensen zijn niet toevallig op aarde, maar om vriendschap te sluiten met God en met elkaar. De wereld heeft een doel: een thuis te zijn voor iedereen, inclusief dieren en planten, waarbij mensen samen met God dit doel vormgeven. De tien geboden, ontvangen door Mozes zo’n 1300 jaar v.Chr., markeren het begin van de geschiedenis van het joodse volk, waar later Jezus uit voortkwam en het christendom ontstond.

In het christendom wordt gesproken over een Drie-Ene God, bestaande uit de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. Dit benadrukt dat de ultieme realiteit zowel persoonlijk als relationeel is. God is niet slechts een individu, maar is altijd al in relatie geweest. Dit wordt soms ervaren als een verborgen, onkenbaar geheim dat de bron vormt van alles wat bestaat. Jezus verwijst naar God als de Vader, maar Hijzelf wordt ook gezien als een manifestatie van God als de Zoon. De Heilige Geest wordt beschouwd als de alomtegenwoordige inspiratie van God, vergelijkbaar met de wind.

Wie is de Heilige Geest?

De Geest van God, ook wel vergeleken met adem, vuur of wind, wordt symbolisch afgebeeld als een duif. Zonder deze Geest zou er geen leven zijn. Het vertegenwoordigt de actieve liefde van God die Jezus inspireerde en zijn leerlingen tot vrienden maakte. Deze dynamische kracht inspireert mensen voortdurend om naar het koninkrijk van God te streven, de hemel op aarde. Door gevoelig te zijn voor deze dynamiek kunnen mensen gevormd worden door de heilige Geest, zoals Jezus, en anderen genezen en heiligen.

Het Verschil tussen Jezus en God:

In het christelijk geloof wordt God gezien als de Schepper van alles, de almachtige bron van het universum. Jezus Christus, daarentegen, wordt beschouwd als de Zoon van God en de incarnatie van God op aarde. God is de ultieme autoriteit en de bron van alle leven, terwijl Jezus, als zijn Zoon, op aarde kwam om de mensheid te redden en Gods boodschap van liefde en vergeving te verkondigen. Terwijl God transcendent is, Jezus is de menselijke manifestatie van God’s genade en liefde voor de wereld.

Stromingen binnen het Christendom

Rooms-Katholieke Kerk:

Gecentraliseerd onder de paus in Rome, is de Katholieke Kerk de grootste christelijke denominatie. Zij gelooft in de heiligheid van de Kerk, het belang van de sacramenten zoals de Eucharistie voor de redding, en de rol van de traditie naast de Bijbel. De mis is het hart van de aanbidding, en rituelen zijn diep ingebed in het dagelijks leven van haar volgelingen.

Oosters-Orthodoxe Kerk:

Bekend om haar diepe historische wortels en het bewaren van de oorspronkelijke christelijke tradities, de Orthodoxe Kerk hecht veel waarde aan liturgische diensten en het gebruik van iconen. Zij is georganiseerd in verschillende zelfbesturende kerken en legt een sterke nadruk op de mystieke ervaring van het geloof.

Protestantisme:

Ontstaan tijdens de Reformatie als een reactie tegen de praktijken van de Katholieke Kerk, benadrukt het protestantisme het belang van de Bijbel als de enige bron van autoriteit en het geloof als de enige weg naar redding. De diensten zijn vaak minder ritueel en meer gericht op prediking en persoonlijke geloofsbeleving. Er is een grote variëteit aan praktijken en geloofsopvattingen binnen de protestantse denominaties

De Rooms-Katholieke Kerk, de Oosters-Orthodoxe Kerk en het Protestantisme zijn de drie hoofdstromingen van het christendom, elk met unieke kenmerken en benaderingen van geloof en praktijk. Hoewel ze verschillen in doctrine en rituelen, delen ze een fundamenteel geloof in Jezus Christus als de zoon van God en verlosser. Deze diversiteit illustreert de brede en dynamische aard van het christendom, dat zich aanpast en evolueert in reactie op nieuwe culturen en tijdperken.

Nieuwsberichten

Ontdek het laatste nieuws

2024 nummer op houten blok bovenop stapel munten
  • Blogs

Modaal inkomen 2024 | Wat is jouw gemiddelde salaris?

In Nederland blijft het delen van inkomensgegevens vaak een taboe. Bij Christelijke Vacature streven we naar openheid over salarissen, omdat dit kan bijdragen aan gelijkheid op de werkvloer. Veel mensen hebben geen idee wat hun collega’s of buren verdienen, wat zelden wordt besproken. Wil je meer inzicht krijgen in je financiële positie? Ontdek hier het […]

Lees bericht
Concept van Hemelvaartsdag: Jezus Christus toont zijn handen met littekens aan Thomas tegen een vage achtergrond van de zonsondergang.
  • Blogs

Is Hemelvaart een Vrije Dag?

Laten we duidelijkheid scheppen over de vraag: Is Hemelvaart een vrije dag? Hemelvaart is geen wettelijk verplichte vrije dag. Of je op Hemelvaart vrij bent, is afhankelijk van de werkgever en kan per organisatie verschillen. Op welke datum valt Hemelvaart 2024? Dit jaar is het op donderdag 9 mei, altijd veertig dagen na Pasen en […]

Lees bericht
  • Blogs

Help, je functioneringsgesprek komt er weer aan!

Help, je beoordelingsgesprek staat weer voor de deur! Voel je de zenuwen door je lichaam gieren? Dat is nergens voor nodig. Bij Christelijke Vacature willen we graag benadrukken: ‘In een goed beoordelingsgesprek zijn er geen negatieve verrassingen.’ In feite is een beoordelingsgesprek een gesprek tussen twee collega’s. Het draait om de relatie tussen werkgever en […]

Lees bericht