Help, je functioneringsgesprek komt er weer aan!

Help, je beoordelingsgesprek staat weer voor de deur! Voel je de zenuwen door je lichaam gieren? Dat is nergens voor nodig. Bij Christelijke Vacature willen we graag benadrukken: ‘In een goed beoordelingsgesprek zijn er geen negatieve verrassingen.’

In feite is een beoordelingsgesprek een gesprek tussen twee collega’s. Het draait om de relatie tussen werkgever en werknemer. Tijdens het gesprek wordt jouw dagelijkse functioneren als werknemer besproken. Beschouw het als een ijkpunt, een uitstekende gelegenheid om te praten over de voortgang van je ontwikkeling. Hoe presteer jij in jouw functie? En hoe kun je jezelf in de toekomst verder ontwikkelen? Daarnaast komt de onderlinge samenwerking ter sprake. Vergelijk het met het rapport dat je vroeger op de basisschool kreeg, waarin ook werd vermeld hoe je met de leerkracht en medeleerlingen omging.

Zenuwachtig
Voel je spanning of zenuwen? Dat is begrijpelijk, maar het is niet nodig. In een goed beoordelingsgesprek zijn er geen negatieve verrassingen. Als er kritiek was, had je dat namelijk al eerder gehoord. Je manager of leidinggevende heeft dit in dat geval al besproken in een eerder gesprek. Normaal gesproken wordt gedurende het hele jaar gekeken naar je prestaties in je functie. Maar wat kun je doen als je toch nerveus bent? Ga dan vóór het gesprek naar je leidinggevende en geef aan waar je behoeften liggen. Vraag ook of je zelf gespreksonderwerpen kunt aandragen. Op die manier voorkom je dat het een eenzijdig gesprek wordt.

Een beoordelingsgesprek is ook nuttig voor jezelf. Je stemt af waar je op dat moment staat en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Stel, je bent een recruiter met al heel wat jaren ervaring. Dan is het goed om te weten hoe je functioneert op de werkvloer. Soms wordt niet expliciet uitgesproken wanneer je goed presteert. Het is ook prettig voor jou om te ervaren dat je gewaardeerd wordt als collega.

Do’s en don’ts
Wat zijn de do’s en don’ts? In ieder geval, vermijd het oprakelen van oude kwesties en laat het niet uitlopen op een welles-nietesgesprek. Een andere valkuil is dat het gesprek alleen maar over recente gebeurtenissen gaat, terwijl het gaat om jouw prestaties gedurende het hele jaar. Vergeet ook niet voor jezelf op te komen en een mix van feitelijke informatie en gevoelens te gebruiken. Als je bijvoorbeeld drie weken lang 50 uur hebt gewerkt, vermeld dan ook hoe dat op jou heeft ingewerkt.

Zelfs als je geen beoordelingsgesprek krijgt, kun je erom vragen. Hoe langer je wacht, hoe onzekerder het kan worden. Als je nooit een beoordelingsgesprek krijgt, moet je zelf het initiatief nemen om er een aan te vragen