De vacature is succesvol toegevoegd als favoriet. Bekijk de favorieten via het menu.
Terug

Directeur Zorg Amsterdam

Wil jij er zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving? En wil je dat doen in een positie waarin je je persoonlijkheid en inhoudelijke expertise volop kan inzetten? Dan is de positie Directeur Zorg bij het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam iets voor jou!

uur
Per week
Amsterdam
Locatie

Wil jij er zijn voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving? En wil je dat doen in een positie waarin je je persoonlijkheid en inhoudelijke expertise volop kan inzetten? Dan is de positie Directeur Zorg bij het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam iets voor jou!

Over de job

De Directeur Zorg is onderdeel van een gelijkwaardige directie, verder bestaande uit een Directeur Bedrijfsvoering en een Regiodirecteur (directievoorzitter). De Directeur Zorg is medeverantwoordelijk voor het tot stand komen en uitvoeren van beleid (op alle beleidsgebieden). Dit alles binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G), financiële afspraken, strategisch beleid, wet- en regelgeving en W&G kwaliteitscriteria. Het beleidsvormingsproces vindt plaats met participatie van medewerkers en deelnemers.

De Directeur Zorg is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de hulp- en zorgverlening voor de regio. De Directeur Zorg stuurt het primair proces aan door leiding te geven aan de Business Unit Managers en de behandelstaf. De zorg is georganiseerd in 4 business units: BU Ambulant, BU 24-uur Langdurig, BU 24-uur Crisis en Kortdurend, BU Jeugd en Gezin. Onderling (in afstemming met het landelijke bestuur) kan binnen de regiodirectie een aangepaste taakverdeling worden afgesproken.

De volgende gebieden behoren tot de directe verantwoordelijkheid:

 • Vanuit de visie op zorg ontwikkelen en realiseren van strategisch zorgbeleid
 • Tevens vanuit deze visie kwaliteitsontwikkeling kunnen borgen
 • Vanuit visie op participatie bijdragen aan intensieve samenwerking tussen zorg en participatie
 • Innovatie en onderzoek
 • Het leveren van kwalitatieve en kwantitatieve hulp- en zorgverlening volgens contractafspraken en binnen vigerende wet- en regelgeving
 • competentieontwikkeling binnen het primaire proces, parallel aan assortiments- en methodiekontwikkeling
 • Onder druk van beperkte middelen en krapte op de arbeidsmarkt komen tot creatieve invullingen op het gebied van personele inzet
 • Bijdragen aan een financieel gezonde organisatie
 • Zorgregistratie, veiligheid en medezeggenschap

Over het bedrijf

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 7.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website legerdesheils.nl

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. GWCA is een organisatie waar ruim 1.200 mensen (ca. 850 FTE's)  werken met een jaaromzet van ruim EUR 95 miljoen op ruim 45 locaties in de stad Amsterdam. Het Leger des Heils GWCA werkt al ruim 75 jaar zichtbaar en herkenbaar in de wijken van Amsterdam. Haar missie is er onvoorwaardelijk te zijn voor mensen zonder helper. Ze hebben hart voor kwetsbare Amsterdammers en pakken complexe maatschappelijke problemen op waarbij 'niets doen' geen optie is.
 

Je hebt het

Als Directeur Zorg herken je jezelf in de identiteit van Het Leger des Heils en wil  je je inzetten voor een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Hiermee ben je in staat om het DNA van het Leger des Heils te belichamen en uit te stralen naar deelnemers, medewerkers en externe contacten. Daarbij kun je goed schakelen tussen verschillende niveaus en stem je jouw communicatie af op de verschillende stakeholders binnen de organisatie. Vanuit een ondernemende en verbindende houding weet je resultaten te boeken. Dit doe je op een gestructureerde en nauwkeurige en ook resultaatgerichte wijze.

Als Directeur Zorg ben je bij uitstek in staat om de visie op zorg samen met collega's vorm te geven, maar ook te doorleven. Dit vraagt een bepaalde authenticiteit, een breed palet aan leiderschapskwaliteiten én een bepaalde stevigheid. Deze stevigheid sluit kwetsbaarheid, transparantie en sensitiviteit niet uit, maar staat voor veiligheid, open reflectie en vertrouwen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Zicht op het zorglandschap, trends en ontwikkelingen en visie voor lange termijn met het vermogen te sturen op kwaliteit en kwantiteit van zorg
 • Ruime ervaring in complex stakeholdermanagement (intern en extern)
 • Een gezonde betrokken én zakelijke benadering (het vermogen doelen te stellen en te realiseren)
 • Kennis van relevante geldende wet- en regelgeving
 • Het vermogen om te innoveren en besluitvaardig op te treden
 • Verbindende persoonlijkheid die medewerkers kan toerusten en opleiden
 • Ruime leidinggevende ervaring. De ideale kandidaat is bij uitstek in staat om situationeel leiderschap te verbinden met een geïntegreerde persoonlijkheid
 • Bestuurlijke sensitiviteit, creativiteit en vitaliteit
 • Je bent christen (katholiek, protestant of anders) en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Je verdient het

Salaris volgens CAO Sociaal Werk schaal 14 met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteer als Directeur Zorg Amsterdam

Grijp deze kans nu!
Goede keuze! Solliciteer en zet de stap naar jouw nieuwe uitdaging!
-
Salaris
uur
Per week
Amsterdam
Locatie
Opleidingsniveau
Solliciteer direct bij de werkgever

Het sollicitatieproces

Onze missie is jou helpen een nieuwe werkgever te vinden! Hierbij gaat het volgende proces in gang.

 

1

Je solliciteert

De opdrachtgever bekijkt je sollicitatie zorgvuldig en binnen 1 werkdag weet je of je wordt uitnodigt voor een gesprek.

2

Eerste contact

De opdrachtgever neemt contact op met jou om een gesprek in te plannen. Sommige vragen die je hebt kan je dan gelijk stellen.

3

'Echte' ontmoeting

De opdrachtgever heeft een goed gesprek met je om te kijken of je past bij de functie, onder genot van een lekker bakje thee of koffie.

4

Voorstel

De opdrachtgever gaat op basis van het eerste gesprek kijken of je een voorstel krijgt voor de functie.

5

Fluitend naar je werk!

Als je akkoord gaat met het voorstel wat er is gedaan, heb jij de perfecte nieuwe baan gevonden met christelijkevacature.nl. Jij gelukkig? Dan zijn wij dat ook!

Het sollicitatieproces

Onze missie is jou helpen een nieuwe werkgever te vinden! Hierbij gaat het volgende proces in gang.

 

1

Je solliciteert

De opdrachtgever bekijkt je sollicitatie zorgvuldig en binnen 1 werkdag weet je of je wordt uitnodigt voor een gesprek.

2

Eerste contact

De opdrachtgever neemt contact op met jou om een gesprek in te plannen. Sommige vragen die je hebt kan je dan gelijk stellen.

3

'Echte' ontmoeting

De opdrachtgever heeft een goed gesprek met je om te kijken of je past bij de functie, onder genot van een lekker bakje thee of koffie.

4

Voorstel

De opdrachtgever gaat op basis van het eerste gesprek kijken of je een voorstel krijgt voor de functie.

5

Fluitend naar je werk!

Als je akkoord gaat met het voorstel wat er is gedaan, heb jij de perfecte nieuwe baan gevonden met christelijkevacature.nl. Jij gelukkig? Dan zijn wij dat ook!

Vergelijkbare vacatures

Bekijk ook deze vergelijkbare vacatures in je zoektocht naar de ideale werkplek.

Begeleider Leger des Heils Flexpool Noordoost 12 – 28 uur per week

Drenthe, Groningen, Friesland, IJsselland
2750 -
12 -
28 uur
Bekijk vacature